Składniki pokarmowe

Podstawowe składniki pokarmowe to białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy i składniki mineralne.

Składniki mineralne

Składniki mineralne dzielimy ze względu na zapotrzebowanie na: makroelementy oraz mikroelementy.
Makroelementy to m.in. wapń, magnez, chlor, potas, sód i fosfor. Dzienne zapotrzebowanie na nie przekracza 100 mg.
Natomiast mikroelementy czyli inaczej pierwiastki śladowe to m.in. żelazo, miedź, cynk, selen, chrom, molibden, fluor, mangan i jod. Dzienne zapotrzebowanie na nie nie przekracza 100 mg.
Ilość składników mineralnych w ludzkim organizmie waha się  - 3% masy ciała u noworodka, 4% masy ciała dorosłej osoby. Rozłożenie minerałów w ciele jest również nierównomierne. Najwięcej znajduje się ich w kościach i zębach. Najmniej – w skórze i tkance tłuszczowej.
Składniki mineralne należy przyjmować z pożywieniem, z wodą pitną lub suplementować, organizm ludzki nie jest w stanie sam ich wytworzyć. Występują w postaci związków organicznych i nieorganicznych.

Wchłanialność

Aby stosowane związki mineralne mogły w pełni pokrywać potrzeby człowieka, powinny być stosowane w formach o jak najwyższej wchłanialności.
Wchłanialność to zdolność określonego składnika odżywczego do przenikania z przewodu pokarmowego do krwi.
Jest ona zależna od wielu czynników:
  • od strawności spożywanego pokarmu (im trudniejszy do strawienia produkt, tym trudniej przyswoić zawarte w nim składniki),
  • forma organiczna lub nieorganiczna,
  • stan wysycenia organizmu danym pierwiastkiem (im więcej danego pierwiastka w ustroju tym mniej go przyswoimy),
  • od substancji dodatkowych, które wspierają lub konkurują przy procesach wchłaniania.
Związki nieorganiczne czyli tlenki, węglany, siarczany mają niską wchłanialność, w zależności od pierwiastka czy soli na poziomie 5-30%. Zdecydowanie większą wchłanialność mają związki organiczne.  
Jeżeli przyjrzymy się np. magnezowi to najwyższą wchłanialność będzie mieć cytrynian magnezu w czystej postaci, bez żadnych dodatków. W postaci związków organicznych przyswaja się najlepiej, ponieważ właśnie w takiej formie występuje w pożywieniu. Jest to wchłanialność na poziomie około 50% lub wyższej w zależności od formy i od pierwiastka.

Wszystkie magnezowe produkty Biofarmacji występują w formie cytrynianu: bioMg DEAD SEA z witaminami B6 i B12 400mg, bioMAGNEZ 300g, bioMAGNEZ 500mg, bioMULTIMINERAŁY + d3 z magnezem 200mg, SPORT&JOINTS z magnezem 150g, SPORT&CARDIO z magnezem 350mg, bioMAGNEZ 300mg Premium z witaminami B6, B12 z cynkiem, bioMagnez 300mg +bioPotas.

Cytrynian magnezu to magnez i sól kwasu cytrynowego. Sól ta zwiększa jego wchłanialność również w środowisku bardziej obojętnym, tj. w warunkach, kiedy żołądek nie wytwarza dostatecznej ilości kwasów, co potwierdziło badanie porównujące cytrynian i tlenek magnezu (Walker 2003, Lindberg 1990 LINK).

Składniki mineralne są uwalniane ze związków chemicznych w przewodzie pokarmowym, następnie ulegają przemianom do formy, która może zostać wchłonięta do krwi. Ich wchłanianie zachodzi przede wszystkim w  dwunastnicy i w pozostałej części jelita cienkiego, natomiast w żołądku i jelicie grubym proces ten przebiega w mniejszym stopniu.
Istnieją różne czynniki, które mogą wpłynąć na gorsze wchłanianie składników mineralnych. Warto wspomnieć o szczawianach, które wpływa szczególnie na obniżenie wchłaniania wapnia, o fitynianach, które obniżają wchłanianie magnezu, żelaza, cynku i manganu, o taninach, które obniża wchłanianie wapnia, żelaza i cynku, a także o błonniku. Trzeba mieć na uwadze, że duża ilość tych substancji w diecie wpłynie na absorpcję minerałów do organizmu.

W organizmie dochodzi do ciągłej wymiany składników, codziennie część z nich jest usuwana wraz z moczem, kałem i potem. Niektóre z nich mogą być także w organizmie magazynowane, np. żelazo. Jego rezerwy są uruchamiane w chwili braku podaży żelaza w diecie .
27 styczeń, 2020 — Katarzyna Wychowanek